Výtky některých občanů na kácení stromů ve středu Pardubic se v poslední době snesly na hlavu starostky prvního městského obvodu Hanu Tomanovou. Poslední velkou negativní reakci vyvolalo kácení některých stromů na náměstí Československých legií, které čeká v nejbližších měsících rozsáhlá rekonstrukce. Podle starostky jsou útoky na ni a úřad jejího obvodu v mnoha případech neopodstatněné.

„Je potřeba si uvědomit, že na našem městském obvodu jednak staví město, jednak soukromníci a samozřejmě i samotný městský obvod. Velmi mne mrzí, že je všechno házeno na nás, i tehdy, kdy za to nemůžeme. Když si lidé neuvědomí, že náš obvod to musí zúřadovat, a to na základě všech povolení, které ten který žadatel přinese. Takže i když je to akce města, tak povolení ke kácení vydává městský obvod,“ říká Hana Tomanová. To samé se podle starostky týká soukromých stavebních akcí a v konečném důsledku je pod rozhodnutím vždy podepsán městský obvod. „Ale ne všechno padá na naši hlavu.“

Podle starostky je veřejná zeleň velmi citlivě vnímána veřejností, ale stromy přirovnává k člověku. „Má určitý věk života a své nemoci. Teď nám je vytýkáno kácení topolů, ale každý, kdo tomu rozumí, vám řekne, že topol se dožívá pětatřiceti až padesáti roků. Většina topolů na Pardubicku je přestárlých a začínají nám z nich padat větve. A v tomto okamžiku my stojíme před rozhodnutím, jestli tam topol nechat s rizikem, že na někoho spadne, což se nám stalo už několikrát, anebo jej pokácet.“

Například pardubický herec Pavel Novotný nedávno kritizoval rekonstrukci Smetanova náměstí, kde staré stromy nahradila nová výsadba. V tomto případě šlo o projekt velké radnice, k obnově Karloviny se ale již centrální městský obvod hlásí. Kritikům vadí například příliš „mnoho betonu“. „Ať si lidé všimnou nově vysazených stromů, zatím jsou totiž malé. Občané vidí jenom vzrostlé stromy. Vytvořili jsme tam úplně novou alej stromů. Ale stromy také jednou vyrostou a budou mít velké koruny,“ upozorňuje starostka. „Když do něčeho jdeme, musíme myslet dopředu. To není akce, která by byla na tři nebo pět let, ale třeba na dvacet či padesát roků.“

Hana Tomanová má nyní obavy, jak veřejnost přijme fakt, že i se Sukovou třídou je třeba něco dělat. „Hrůzou trnu, až budeme muset vyměnit stromy i tam. Protože jeden už padl, odpadávají tam větve na auta i lidi. Jsem vystavena tlaku a občas si kladu otázku, co má tedy přednost. Jestli bezpečnost lidí, nebo vzrostlé stromy. Před tím samým rozhodnutím budeme brzy stát při přejímce náměstí Legií, kde jsem lidem slíbila, že platany zachráníme. Nyní jsme ale zjistili, že jeden z nich - ten, ke kterému se přivazovali redaktoři Reflexu - je napaden houbou a je v takovém stavu, že už zde jsou plodnice. Stojíme před rozhodnutím, co s ním. Strom uvnitř nemá dřevo, ale mazlavou břečku. Zatím ale děláme všechno pro to, abychom ho zachránili.“ Napadení houbou proto posoudí odborník na mykologii.

Stížnosti na kácení stromů na náměstí Legií – čtyř přímo v parku a dalších v obvodových alejích – již prověřily dvě kontroly. „Na žádné pochybení nepřišly,“ dodává starostka.