13. prosince 1696 zemřel Georg Vischer, zvaný Tyrolensis, autor mapy pardubického panství z r. 1688;

1819 se narodil v Holicích Josef Dudych, kněz, farář v Čechách a v Dolních Rakousích, odborný spisovatel;

1863 se narodil Jan Brabec, od roku 1913 berní ředitel v Pardubicích;

1874 se narodil v Pardubicích Bedřich Brix, majitel tiskárny v Pardubicích;

1897 se narodil v Plzni Emil Bolek, herec v Praze a v poté Pardubicích;

1904 se narodil Josef Mazák, majitel brusírny skla v Pardubicích;

1919 rozhodlo vedení města Holic poskytovat místnímu žactvu zdarma školní potřeby;

1919 proběhlo v Holicích jednání o možnostech zřízení železniční trati Hradec Králové - Holice - Horní Jelení – Choceň (trať nebyla nikdy realizována); 1925 otevřel pardubický bankéř Ota Resch ve svém domě v dnešní ulici br. Veverkových veřejnou obrazárnu;

1933 se narodila v Ostřešanech výtvarnice Eva Filemonová;

1936 zemřel pardubický rodák Jan Šrůtek, profesor matematiky a deskriptivy a hudební skladatel v Praze;

1941 zemřel František Lacina, býv. ředitel Sdružených divadel východočeských v Pardubicích;

1945 se konala ustavující valná hromada prvního Klubu přátel Pardubic (předsedou výboru byl zvolen stavitel Jaroslav Krupař);

1950 zemřel v Pardubicích Jan Koller, učitel, od r. 1932 dirigent Pardubického pěveckého okteta;

1953 zemřel v Pardubicích Veno Veselý, malíř labského kraje a Železných hor, portrétista mnoha známých pardubických osobností;

1995 byla v Polabinách dána po rekonstrukci opět do provozu pošta Pardubice 9;

2000 nevydržel vánoční smrk na Pernštýnském náměstí nápor větru, dopadl na Teplého sousoší, které poškodil;

2002 se konala poslední porada pracovníků pardubického OkÚ (OkÚ byly k 31.12.2002 zrušeny);

2003 přivítali při představení VČD „Noc na Karlštejně“ tisícího návštěvníka divadla v roce 2003;

2006 zemřel Jaroslav Khail, známý pardubický hudebník, zakladatel a vedoucí swingového a jazzového orchestru J. K. Band.