8. prosince 1869 se narodila v Pardubicích Marie Gebauerová, ředitelka měšťanské dívčí školy v Praze a spisovatelka;

1874 se narodil v Pardubicích MUDr. Karel Vojáček, majitel vodoléčebného ústavu v Pardubicích;

1889 se narodila v Pardubicích Marie Řezáčová, učitelka zpěvu a úspěšná operní a koncertní umělkyně;

1892 se narodil v Pardubicích Ing. Bohuš Schmidt, pedagog a autor řady odborných pojednání z elektrotechniky;

1901 se narodil v Sezemicích Josef Pošva, malíř a grafik v Praze;

1908 se narodil v Pardubicích Ing. Ladislav Balcar, hutní ředitel ve Frýdku-Místku;

1911 se narodil v Dašicích Ing. Jiří Huráň, projektant a stavitel vodních děl, býv. ředitel pražského Hydroprojektu;

1911 se narodil Oskar Balatka, býv. krajský tělovýchovný inspektor, pardubický sokolský pracovník, dvojnásobný nositel Medaile města Pardubic;

1920 byla v Moravanech dána do provozu sokolovna místního Sokola;

1934 se narodil Ing. Pavel Čížek, statik, vedoucí vývoje skeletových konstrukcí v Průmstavu Pardubice;

1935 byla v Pardubicích ustavena pro zvýšení brannosti obyvatelstva „Národní garda 43“;

1953 se narodil v Pardubicích PhDr. Tomáš Rybička, teoretik umění v Hradci Králové;

1994 bylo v Pardubicích otevřeno výstavní a veletržní centrum IDEON; 1997 zemřel pardubický advokát JUDr. František Boček;

1998 zemřel Zdeněk Špaček, 1962-68 člen proslulé pardubické útočné hokejové řady Špaček - Kokš - Prýl;

2003 byla v Palackého třídě dána do provozu po zevrubné rekonstrukci budova pobočky České spořitelny;

2004 zemřel prof. Ing. Ivan Pavlík, CSc., proděkan FChT Univerzity Pardubice;

2005 byla v hale hlavního nádraží v Pardubicích otevřena nová čekárna pro cestující vlaky EuroCity, InterCity a Pendolino;

2005 byla ve VČG v zámeckých prostorách zahájena výstava děl Vladimíra Preclíka z konce padesátých až do začátku sedmdesátých let min. století.