9. prosince 1864 zemřel František Bohuš Lukeš, kněz (v r. 1849 vydal časopis „Ohlas z Přelúče“, měsíčník věnovaný „Bohu a Vlasti“);

1899 se narodil Karel Hrdý, herec Východočeského divadla v rodných Pardubicích;

1909 byl schválen plán a rozpočet na vybudování vodovodu v Bohdanči;

1912 zemřel v Pardubicích JUC. Matěj Hamatr, duše pokrokové spolkové činnosti v Pardubicích ve druhé polovině 19. stol.;

1922 se narodil pardubický atlet-vytrvalec Antonín Krejčí-Kapara;

1922 zemřel rodák z Horního Jelení astronom PhDr. Ladislav Pračka (z jeho popudu byla v roce 1917 založena Česká astronomická společnost);

1950 zemřel v Pardubicích doc. MUDr. Alois Gutwirth, ředitel Okresního ústavu sociálně zdravotní péče, dětský a školní lékař, od roku 1933 docent sociálního lékařství v Praze, po válce profesor pobočky Ústavu sociálního lékařství v HK;

1977 zemřel v Praze bohdanečský rodák RNDr. Josef Hlavatý, středoškolský profesor SPŠCH a SPŠE;

2001 získalo pardubické muzeum v Praze cenu za stálou expozici „Sbírky českého skla Východočeského muzea“ v zámku;

2002 podepsali rektoři pardubické a prešovské univerzity Miroslav Ludwig a Karol Feč mezinárodní smlouvu o spolupráci mezi oběma univerzitami.