10. prosince 1740 zuřila nad Holicemi nebývale silná vichřice, která poničila nový kostel sv. Martina;

1798 byla holická jednotřídní škola přeměněna na dvojtřídní;

1816 se narodil František Horyna, zakladatel a první kapelník holické městské kapely;

1818 se narodil dr. František Ladislav Rieger, český vůdčí politik 19. stol., čestný občan Pardubic, Holic, Bohdanče a Přelouče;

1869 se narodil v Chotči Jaroslav Majer, sochař, malíř a architekt v Praze;

1876 se narodil v Holicích František Růžička, obchodník, ředitel Občanské záložny v Holicích, mecenáš města;

1877 se narodil prof. František Plzák, organický chemik, spoluzakladatel továrny Explosia v Semtíně;

1887 se narodil Julius Dvořáček, ředitel dívčí měšťanky v Pardubicích;

1925 se narodil doc. Ing. Čestmír Skalický, emer. vědecký pracovník VŠCHT Pardubice;

1933 hrál v Pardubicích simultánku proti 50 šachistům mistr světa Alexandr Aljechin;

1940 zemřel Jindřich Strobach, 1913-28 vodoprávní odborník v Pardubicích, zakladatel pěveckého sdružení Suk;

1990 byl zvolen prvním starostou Holic po „sametové revoluci“ Ing. Jaroslav Skála;

1990 byl zvolen prvním novodobým pardubickým primátorem MUDr. Zdeněk Stránský;

1999 uvedlo VČD v Pardubicích na scéně Městského divadla premiéru Čapkova „Loupežníka“;

2004 byla na fasádě hotelu Zlatá štika znovu osazena pamětní deska prvnímu ministru financí ČSR JUDr. Aloisi Rašínovi.