16. prosince 1847 koncertoval v Pardubicích pražský pěvec Karel Strakatý, první interpret naší hymny „Kde domov můj?“;

1941 bylo schváleno zavedení pouličního rozhlasu v Holicích;

1951 zemřel Bedřich Brix ml., v první polovině mis. století majitel knihtiskařského závodu v Pardubicích;

1963 byl v Holicích zahájen automatizovaný provoz místní telefonní sítě;

1974 zemřel Ing. Vojtěch Horák, chemik v Semtíně a úspěšný botanik;

1980 zemřel Ing. arch. Jaroslav Pokorný, budovatel býv. Stavoprojektu Pardubice;

1985 byl dán u Rosic do provozu přes Labe most gen. Svobody.