18. prosince 1733 se narodil František Tomáš Jedlička, heřmanoměstecký stavitel (v r. 1759 postavil pardubickou radnici, která byla zbourána v r. 1892, aby udělala místo radnici současné);

1847 se narodil v Pardubicích Josef Zubr, ředitel plynárny ve Vídni;

1895 byly v prostoru dnešního PRIORU a nové polikliniky dokončeny jezdecké kasárny (dnes již neexistují, byly zbourány v 60. letech);

1900 se narodil Julius Mitlöhner, pardubický ochotnický herec, pozdější starosta Ústřední matice divadelních ochotníků českých (ÚMDOČ);

1903 zemřel v Pardubicích František Chlad, správce a nájemce býv. zámeckého pivovaru v Pardubicích;

1915 se narodila Věra Veselá, zasloužilá pracovnice pardubické nemocnice, nositelka Medaile města Pardubic;

1931 se narodil v Pardubicích Otakar Slavík, akademický malíř v Praze;

1936 zemřel MUDr. František Messany, býv. primář a ředitel pardubické nemocnice, první předseda Masarykovy ligy proti TBC v Pardubicích;

1941 zemřel v Mauthausenu Zdenko Stach, profesor pardubické reálky, autor knih o léčivých bylinách;

1951 zemřel František Michálek, bývalý dirigent pěveckého sdružení Suk v Pardubicích a dirigent Pardubické filharmonie;

1977 zemřel rodák z Rosic nad Labem Oskar Brázda, akademický malíř podobizen a krajin, žák Akademie ve Vídni.