Obyvatelé města mohou stromky odkládat přímo do prostoru ke kontejnerovým stáním u domů nebo je odvézt do některého ze separačních dvorů v Pardubicích. Výjimkou je separační dvůr v Lonkově ulici v Polabinách, který stromky nepřijímá. Služby města Pardubice varují, že vysloužilé symboly Vánoc, které budou odložené u běžných popelnic u rodinných domů svezeny nebudou! V oblastech jako je například Svítkov a Rosice mohou občané k odložení vánočních stromků využít i kontejnerová stanoviště na tříděný odpad (plasty, sklo, papír), která jsou v přiměřené donáškové vzdálenosti rodinných domů.

Občané by měli stromky nechat volně ležet v kontejnerových stáních a nedávat je do nádob. Vysloužilé stromky odváží Služby města Pardubic na kompostárnu v Dražkovicích.