„Kameny zmizelých, jinak také Stolpersteine, jsou projektem německého umělce Guntera Demniga, který je instaloval již v mnoha evropských zemích. Bývají vsazovány do chodníku před domy, jejichž obyvatelé je museli v důsledku nacistické rasové perzekuce opustit,“ řekl Petr Mücke, jeden z iniciátorů instalace těchto malých památníků v Pardubicích. „Při své práci v okresním archivu se často setkáváme s materiály upomínajícími na život a činnost členů pardubické židovské obce před válkou. Tato pro město významná komunita a její tragický osud upadá v zapomnění a Kameny zmizelých jsou jednou z možností, jak to napravit,“ dodala jeho kolegyně Renáta Růžičková.

CELKEM ŠEST KAMENŮ

Jelikož samotné instalace organizuje tým lidí kolem Demniga, čeká se na ně velmi dlouho. Pardubice ale mají výhodu, že o instalaci ve městě usiloval Martin Pěkný z Prahy, potomek rodiny Weinerovy, která měla na Pernštýnském náměstí obchod. Město se tak mohlo k jeho snaze připojit a nechalo vyrobit další tři kameny pro rodinu vedoucího výroby v pardubickém lihovaru Karla Munka.

Tento spěch ze strany Pardubic je odůvodněný, jelikož v USA stále žije jeden z odvlečených, letos pětadevadesátiletý Vladimír Munk. V prosinci 1942 byl s rodiči a ostatními pardubickými Židy deportován do Terezína a na podzim roku 1944 do Osvětimi. Válku přežil jako jediný z rodiny. Kameny rodičů i jejich přeživšího syna budou zabudovány do dláždění před poštou u nádraží – proti místu, kde dříve stával lihovar, v němž rodina žila. Další tři kostky budou připomínat členy Weinerovy rodiny v chodníku před jejich domem na Pernštýnském náměstí čp. 79. Všechny kameny budou do dláždění vsazeny 1. září.

Autor projektu na instalaci vzhledem k situaci kolem šíření covidu nepřijede. Na samotném aktu to ale nic nezmění. „Jde o to vzdát úctu konkrétním obětem holokaustu a zanechat tu na ně upomínku,“ řekli pardubičtí organizátoři.