Dlažební kostky s mosazným povrchem a vyraženými základními životopisnými údaji upomínají na někdejší obyvatele města, kteří museli v období druhé světové války nedobrovolně opustit svůj domov. „Někdy je opravdu náročné dohledat životopisné údaje a adresy posledního svobodně zvoleného bydliště našich zmizelých sousedů a ověřit historická fakta. Považujeme ale za důležité, aby se na tyto naše spoluobčany nezapomnělo. Letošní rok je pro nás výjimečný tím, že kameny do chodníku vlastnoručně umístí sám autor projektu Gunter Demnig., kterého v této souvislosti přivítáme v Pardubicích úplně poprvé,“ informuje za organizátory akce Renáta Růžičková ze Státního okresního archivu Pardubice.

Pokládat se začne v úterý 5. září v pravé poledne v Pernerově ulici před domem čp. 1868. Zde bude umístěn kámen věnovaný Bertě Roštejnské. Šest kamenů, které připoemnou rodinu Freundovu bude zasazeno před čp. 894 v Nerudově ulici. 

„Posledním zastavením bude dům čp. 1598 v Teplého ulici, kde žili manželé Fürnbergovi se synem Kurtem. Součástí akce bude připomínka životních osudů těchto našich zmizelých spoluobčanů a modlitba přednesená kantorem Federace židovských obcí v ČR Danielem Vaňkem,“ popisuje úterní cestu Renáta Růžičková.

V současné době je v celé Evropě instalováno více než 100 tisíc Stolpersteinů. V České republice se poprvé objevily v roce 2008 a od roku 2020 postupně přibývají také v Pardubicích, kde jich od září budeme mít celkem 40. Seznam pardubických kamenů zmizelých je postupně zveřejňován v Kulturní mapě na webu města Pardubice.