Silnici II/298 mezi Bělečkem a Býští na Holicku drtí nadměrná nákladní doprava. „Stav silnice je katastrofální. Už se začínají trhat krajnice,“ popsal situaci jeden z obyvatelů Bělečka Josef Hetych. Důvodem je nezodpovědnost řidičů kamionů, kteří nerespektují stanovenou objízdnou trasu kvůli rekonstrukci silnice I/11 z Třebechovic pod Orebem do Týniště nad Orlicí. Ta jim totiž ukládá vydat se z Hradce Králové po silnici I/35 přes Holice, dále do Svitav a odtud pak zpět přes Rychnov nad Kněžnou.

Stanovená objížďka znamená velkou zajížďku. Aby se jí řidiči kamionů vyhnuli, vyhledávají nejkratší cestu. Navigační systémy GPS je pak navádějí právě do Bělečka. „V Hradci Králové je směr objížďky zřetelně označen, ale nikde není zákaz vydat se právě k nám. Považuji to za nezodpovědnost jak řidičů, tak i příslušných orgánů. Takto umožňují devastaci silnic, které nejsou na nadměrnou dopravu stavěny,“ uvedl Josef Hetych a dodal, že jmenovaná silnice si vytrpěla své již před dvěma lety, kdy sloužila za objízdnou trasu při rekonstrukci silnice I/35 mezi Býští a Hradcem Králové. Již tehdy se po ní proháněly kamiony, teď dostává komunikace zabrat opět.

Situace je o to horší, že řada řidičů pak v Belečku odbočuje na silnici třetí třídy vedoucí do Vysokého Chvojna a odtud pokračují buď do Týniště nad Orlicí nebo opět po silnici třetí třídy do Borohrádku. „Obě silnice vedou lesem a jsou tak úzké, že se stěží minou dvě protijedoucí auta. Však se také již několikrát stalo, že kamiony zapadly do příkopu,“ uvedl Josef Hetych.

Podle Vojtěcha Hamáčka ze Správy a údržby silnic Pardubického kraje požádala správa silniční správní úřad Holice o stanovení místní úpravy provozu spočívající v zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje šest tun na výše uvedené silnice třetí třídy. Dopravní značení však dosud instalováno nebylo a Pardubickému deníku se ani nepodařilo získat vyjádření příslušného holického úřadu.

Nešvar trápící obec Bělečko však není ojedinělý. Jedná se o problém plošný, který kvůli objížďkám sužuje řadu obcí. Podle Josefa Hetycha jej lze řešit jediným možným způsobem. „Pakliže Ředitelství silnic a dálnic stanovuje objízdné trasy, mělo by brát ohled na okolní silnice a zakázat na ně vjezd kamionům. Za dané situace poškozenou silnici nikdo neopraví,“ řekl Hetych.

(Lukáš Peška)