Stovky kamionů jim denně projedou kolem domu, v obýváku jim drnčí skleničky. Náklaďáky před dveřmi obyvatelé Chýště, Volče, Rohovládovy Bělé, Bukovky a Lázní Bohdaneč nechtějí. „Barák mi praská, nemůžu otevřít ani dveře, protože sem jde smrad a hluk,“ rozzlobila se majitelka obchodu v Rohovládově Bělé Olga Sejkorová.

Nebezpečná doprava

„Je to tu hodně frekventované, u silnice je škola, přecházejí tu děti a doprava tu je nebezpečná,“ řekla důchodkyně z téže obce. Ale přidávají se i další, dopady těžké nákladní dopravy trápí lidi i v dalších obcích.

„Jezdí toho tu hodně. Za tu dobu jsme si zvykli, že nám to doma duní, ale když přijde návštěva, je vždy překvapená,“ popsala Martina Cízlerová z Volče.

Starostové dotčených obcí společně se zástupci kraje už dlouhodobě bojují za to, aby se silnice I/36 převedla na kraj a stala se z ní komunikace druhé třídy, na té potom mohou kamionovou dopravu omezit. Řidiči náklaďáků pak budou muset z dálnice D11 sjet až u Opatovic nad Labem a pokračovat přes Hradubickou.

Zdroj: Lada Součková

„Volal mi naštvaný kamioňák a nadával mi, kdy konečně zařídíme ten zákaz, že už se nechce motat přes vesnice. Když ale pojede po Hradubické, bude muset zaměstnavateli zaplatit náhrady za naftu a mýtné,“ vyprávěl starosta Lázní Bohdaneč Vladimír Šebek.

Celý proces je na dobré cestě, ale je velmi zdlouhavý, podle starosty se jedná o největší převod silnice v republice. „Už nechceme, aby naši hasiči tahali z Bohdanečského rybníku auta, které tam naženou kamiony, nechceme neustále opravovat propadlé kanály,“ dodal starosta.

Už se tam nevrátí

V příštím roce čeká Lázně Bohdaneč oprava celého průtahu městem, přáním radnice je, aby se kamiony na novou silnici už nevrátily. Zatím k tomu vše směřuje, Pardubický kraj s Ředitelstvím silnic a dálnic pracují na finální verzi darovací smlouvy, která by mohla v září projít krajským zastupitelstvem. Jakmile bude silnici vlastnit kraj, musí požádat o zařazení mezi silnice II. třídy a nechat osadit značky.

Tady by ale mohl narazit, vedení Pardubic je proti, nechce, aby všechny kamiony jezdily přes krajské město. „Na křižovatce ke Globusu by mohlo dojít k výraznému dopravnímu zatížení. Nemyslím si, že most je připraven na přenesení veškeré dopravy, včetně napojení severovýchodního obchvatu,“ zhodnotil primátor Martin Charvát. Problém vidí v odbočovacím pruhu, kterým řidiči z průmyslové zóny odbočují na Hradec Králové.

Kraj si ale nechal vypracovat studii, která se zabývala zatížením této křižovatky. „Chtěli jsme, aby se zaměřili na tento pruh, a ukázalo se, že doprava se rozmělní a nevznikne tu problém,“ sdělil výsledek krajský radní pro dopravu Michal Kortyš.

Rozhodnutí bude ale na státní správě, která bude přihlížet k námitkám všech zúčastněných.