„Nechceme, aby se prohloubila silnice pod tratí ve Valech a tím aby se umožnil vjezd kamionů na nový most,“ shodli se představitelé osadních výborů Mělic a Lohenic. Jejich názor nezměnila ani nedávná schůzka se zástupci krajské Správy a údržby silnic, města Přelouč a Ředitelství vodních cest ČR, které začne příští rok nový most ve Valech budovat. Na sliby kraje a města Přelouč o omezujícím dopravním značení se místní obyvatelé bojí spoléhat, ale možná jim nic jiného nezbyde.

Předseda osadního výboru Mělice Aleš Kouba přiznává, že už vyčerpali téměř všechny možnosti, jak úpravám zabránit. „Boj za stavbu mostu jen s omezenou nosností byl neúspěšný. Obrátili jsme se také na Transparency International, vyslechli nás, ale nepomohli. Zvažujeme ještě, že oslovíme veřejného ochránce práv a snad i ekologické aktivisty, kteří bojují proti splavnění Labe,“ dodal Kouba. Město Přelouč přislíbilo, že Lohenice a část Mělic od kamionové dopravy ochrání. Silnici, která spojuje Přelouč s Lohenicemi míní opatřit značkou zakazující vjezd vozidlům s váhou nad 7 tun.

Ilustrační foto.
Pardubickou Dubinu protne cyklostezka. Povede napříč sídlištěm

Kamiony by se tak k novému mostu, který spojí Mělice a Valy, dostaly z mělické strany jedině po silnici od Živanic. „Pokud se to bude řešit značkou, tak ta se dá kdykoliv odstranit, buď na trvalo, nebo třeba na rok a udělat přes nás v případě potřeby objízdnou trasu i pro nákladní auta,“ řekl Zbyněk Štolpa, předseda osadního výboru Lohenice.

„Jsme navíc solidární s občany Mělic, kteří se obávají, že kamiony budou jezdit druhou silnicí přes Mělice na Živanice,“ dodal s tím, že lidé, kteří se do Lohenic přistěhovali v posledních letech do desítek nově postavených domů za klidem, si rozhodně nepřejí zvýšení hluku, smogu a naopak snížení bezpečnosti pro děti.

Obyvatelé Valů podle starosty obce Dušana Doležala nemají ke stavbě mostu ani k úpravám železničního viaduktu, které připravuje Pardubický kraj, žádné větší výhrady, i majitelé pozemků dotčených stavbou se prý s projektanty dohodli.

„Naopak si myslím, že díky úpravám bude příchod k vlakům pro lidi příjemnější, přibudou chodníky a současně se komunikace odkanalizuje, takže povrchová voda už nebude stékat na soukromé pozemky,“ uvedl starosta. Většího zatížení nákladní dopravou se neobává. „Bylo nám řečeno, že podle studie nemá k výraznému nárůstu dojít. Pro naši obec je stejně největší zátěží silnice první třídy z Pardubic do Přelouče,“ doplnil Dušan Doležal.

Pytel trávy za dva miliony asi není součástí povinné výbavy automobilu.
V kufru auta vezli pytel trávy. A nešlo o senoseč

Prohloubení „vany“ pod železniční koridorovou tratí připravuje kraj, který je vlastníkem komunikace. Krajský radní pro dopravu Michal Kortyš tvrdí, že podle studie nárůst dopravy bude po plnohodnotném zprůjezdnění silnice Valy – Mělice minimální. „Trasování silnice nevytváří prakticky žádnou transitní výhodu,“ uzavřel Kortyš.