Přestože ve Svítkově nedávno vyrostla nová školka, mateřinky hlásí téměř stoprocentní naplněnost. Město počítá s tím, že se v lokalitě v budoucnosti ještě rozroste zástavba a tím se zvýší i počet dětí, proto chce zajistit další místa.

Stávající školka v ulici Teplého má čtyři třídy, které může navštěvovat až 104 dětí od tří do sedmi let. Architekty zpracovaná studie navrhla rozšíření o dalších 100 míst. Ve školce by měly přibýt další čtyři třídy a moderní zázemí.

„Odhadované náklady dle vypracovaného návrhu stavby od architektů Air atelier činí necelých 79 milionů korun včetně DPH, součástí této částky přitom je, vzhledem k rostoucím cenám na stavebním trhu, již započítaná třináctimilionová rozpočtová rezerva,“ přiblížil projekt náměstek primátora pro školství Jakub Rychtecký.

Stávající školku by výstavba neměla nijak omezit, firma zachová i současnou kuchyni. Naopak novinek se dočká zahrada. Venkovní prostor architekti doplní o sklad hraček a nové herní prvky. Děti se mohou těšit na lezecké stěny nebo kreslicí tabule.

Přístavbu město plánuje postavit ve východní části pozemku, kde se v současné době nachází parkoviště a průchod do zahrady. „Stavební úpravy by měly obsahovat nejen vybudování zcela nových tříd, upraveno bude také okolí školky včetně herních prvků. Jelikož přístavba bude napojena na stávající objekt, zaměřili jsme se v projektu na to, aby bylo možné využívat zahradu. Současné parkoviště nahradí nové průjezdné parkoviště se šikmým parkovacím stáním,“ řekl primátor Pardubic Martin Charvát s tím, že nová část nebude na současné budově nijak konstrukčně závislá.

Město chce na projekt využít dotaci z ITI Hradecko-pardubické aglomerace. „Dotace na navýšení kapacity mateřských škol by mohla pokrýt až 90 procent způsobilých nákladů, z toho 85 procent evropská dotace a pět procent státní rozpočet,“ doplnil náměstek primátora pro dotační politiku Jan Nadrchal.

Stavět by se mohlo začít v roce 2024, do té doby radnici čeká výběrové řízení na projektanta.