Zchátralá kaple svaté Trojice z roku 1860, kterou lze najít u Svítkova v blízkosti rafinerie Paramo, čeká na rozhodnutí o svém bytí a nebytí. První krok udělalo zastupitelstvo města Pardubic na svém posledním zasedání. Tam schválilo částku 300 000 na její demolici.

Kaple Nejsvětější Trojice - původní stav na historické fotografii.Zdroj: Klub přátel Pardubicka

"Jedná se o majetek města, který je v dezolátním stavu. V současné době má odbor majetku zpracovaný projekt demolice a přiděleny finanční prostředky na realizaci. Demolice rozhodně ale není jediným řešením. V nejbližších dnech bude objekt oplocen, aby nemohlo dojít k úrazu. Následně bude zastupitelstvu města na začátku roku 2019 předložena zpráva o demolici k rozhodnutí. Součástí zprávy bude i finanční odhad nákladů spojených s rekonstrukcí objektu," uvádí mluvčí magistrátu Iveta Koubková.

Kaple kdysi stála u pramene minerální vody a v jejím soudství dokonce byly lázně. Zděná stavba, která nahradila původní dřevěnou, je opravdu ve zbědovaném stavu. Nová střecha, kterou dostala v roce 1990, vzala dávno za své a ze stavby zbývají jen holé obvodové zdi. I přesto ale našla své zastání. Proti demolici se staví Klub přátel Pardubicka.

"Neustále sice z úst představitelů radnice slýcháme řeči o tom, jak je třeba se o majetek starat péčí dobrého hospodáře. Nechat však historický majetek chátrat a pak jej zbořit rozhodně nepovažujeme za chování s péčí řádného hospodáře. Rádi by jsme připomněli, že v padesátých letech byly zbořeny například kaple sv. Marka nebo kaple sv. Josefa, minulý režim nechal zchátrat kostel sv. Jakuba v Hostovicích, který pak následně pro zchátralost také zbořen," uvádí klub ve svém vyjádření. Požaduje zhodnocení stavu a studii, která by posoudila stav a případnou využitelnost místa.

S rekonstrukcí zchátralé kaple má své zkušenosti někdejší dukelský starosta Jiří Hájek. Ten zrekonstruoval v Pardubicích kapli svaté Anny. Ani on nepatří k zastáncům demolice. "Byla to nákladná záležitost, řekněme kolem jednoho milionu a to ta kaple nebyla v tak dezolátním stavu, jako je svatá Trojice. I mě k tomu rozhodnutí o demolici v zastupitelstvu města chyběla jakákoliv diskuze. Sám teď přemýšlím, jestli se nepustit i do záchrany této kaple. Prohlížel jsem si ji už dříve, chci si ji ještě jednou prohlédnout a případně jednat o jejím osudu a nabídnout své zkušenosti," říká Jiří Hájek.