Opravu objektu, zapsaného nedávno do majetku města, financuje za spoluúčasti Holic Dobrovolný svazek obcí Holicka. Ten získal krajskou dotaci, z níž je 48 tisíc určeno právě na obnovu holické kaple. Zbývající částku hradí ze svého rozpočtu město Holice.

Finanční příspěvek však věnovalo i místní občanské sdružení Zelená krajina, které již dříve svépomocí provedlo částečnou opravu střechy.

Kromě Kaple svatého Josefa vlastní město Holice ještě dalších šest sakrálních objektů. S opravou je nyní na řadě sloupkové zábradlí kamenného kříže ve Starých Holicích poničené před osmnácti měsíci dopravní nehodou. Počkat si ovšem musí až do jara.