Kardiologii v Pardubické krajské nemocnici provozují soukromé firmy, valná hromada nemocnice ale podepsala nové smlouvy, které počítají s navrácením kardiovaskulární péče zpět právě nemocnici.

„Byla uzavřena dohoda, že po skončení platnosti smluv předají veškerou činnost Pardubické krajské nemocnici včetně vyškoleného personálu a smluv s pojišťovnami,“ uvedla krajská radní pro oblast zdravotnictví Markéta Tauberová.

Díky smlouvám kardiologie získá nový status. Nové podmínky jsou ekonomicky i provozně výhodnější. Nemocnici to do rozpočtu přinese ročně tři miliony korun.

„Smlouvami splňujeme kritéria daná ministerstvem zdravotnictví pro získání statutu Komplexního kardiovaskulárního centra. Je to významný krok k tomu, abychom mohli poskytovat péči zahrnující například i obory, jako je cévní chirurgie, invazivní kardiologie, invazivní arytmologie či angiologie,“ vysvětlila krajská radní Tauberová.

Smlouvy také zajišťují odborné vzdělávaní lékařů a dalšího zdravotnického personálu. „Nový statut nám také umožní získávat prostředky z fondů EU na další přístrojové vybavení kardiologie,“ dodala Tauberová.

(svp)