Zahraniční pacienti nebo lidé, kteří mají problémy s mluvením, se už mohou v Pardubické krajské nemocnici s lékaři i zdravotními sestrami lépe dorozumět. K tomu jim pomáhají jazykové a obrázkové karty.

„Vzhledem k tomu, že neustále přibývá ve zdravotnických zařízeních počet zahraničních pacientů, ale i těch s poruchou komunikace, rozhodly se odborné učitelky Střední zdravotnické školy v Pardubicích vytvořit společně s Pardubickou krajskou nemocnicí soubory jazykových a obrázkových karet,“ informovala mluvčí nemocnice Alice Štrajtová Štefková.

Jazykové karty jsou určeny pro komunikaci s cizinci, zatímco ty obrázkové pro pacienty s poruchou dorozumívání. Jazykové karty obsahují výrazy doplněné jednoduchým obrázkem či fotografií. „Výrazy byly přeloženy do několika jazyků,“ řekla Alice Štrajtová Štefková.
Sada obrázkových karet je určena pro Geriatrické centrum – ergoterapii. Pacienti, kteří mají problém s dorozumíváním, mohou díky nim snadněji vyjádřit své potřeby.

„S kartami máme jen dobré zkušenosti. Velmi nám usnadňují komunikaci s cizinci, ale i s lidmi, kteří nemohou mluvit,“ dodala mluvčí Pardubické krajské nemocnice.

Tereza Harbichová