Na Pardubickou kartu, kterou jako novinku zavedlo město v listopadu loňského roku, tak lze cestovat i v sousedním městě. To samé platí pro občany Hradce Králové při návštěvě Pardubic. Rozšiřování využití elektronických karet by mělo pokračovat i v jiných oblastech.

První se týká základních škol, kde se zkouší využití pardubické karty na nákup obědů dětmi i učiteli. „V současné době se na jedné škole již realizoval pilotní projekt osazení školy čtečkami na Pardubickou kartu, konkrétně na Základní škole Družstevní, kde mohou využívat tento druh média,“ říká ředitel Dopravního podniku města Pardubice Tomáš Pelikán. „Další školou, která byla vybrána do tohoto pilotního projektu, je ZŠ Staňkova, kde se v průběhu dvou měsíců bude systém instalovat a v listopadu bude zprovozněn. Měli bychom osadit i parkovací automaty čtečkami na čipové karty, kterými bude možné uhradit parkovné. A zase bychom byli velmi rádi, kdybychom to byli schopni provádět napříč oběma městy, protože migrace lidí Pardubice – Hradec Králové je významná.“