Bývalá kasárna, které před několika lety získalo město jako svůj historický majetek zpět do svého vlastnictví, již zčásti změnila svou podobu. Radnice prodala původní ubikace vojáků soukromníkovi, jenž je přestavěl na tři ubytovny. V severní části vzniklo i hřiště pro malou kopanou. Většina areálu ale zůstala tak, jak jej armáda opustila. O plochu přesahující deset hektarů má delší čas zájem firma EUBE, která zde hodlá starou zástavbu zbourat a na jejím místě postavit nové sídliště se zhruba tisícovkou bytů s odpovídající občanskou vybaveností. „Prakticky tam vznikne zcela nová čtvrť,“ říká náměstek primátora Michal Koláček.

V minulosti město hodlalo lokalitu upravit ve vlastní režii – staré kasárenské objekty zbourat a území připravit pro výstavbu. Teprve pak odprodat investorovi. „Počítali jsme s tím, že bychom mohli dosáhnout na dotace ze státního rozpočtu na přestavbu bývalých vojenských areálů. Neuspěli jsme, a proto jsme se dohodli s touto firmou, že likvidace budov a případných ekologických zátěží bude k jejich tíži,“ uvedl Koláček. Radnice již předběžně domluvila i cenu, za kterou firma EUBE Hůrka získá. „Máme dohodnutou fixní částku - za celý areál 75 milionů korun,“ dodal náměstek s tím, že město by dostávalo peníze v několika krocích. Pokud půjde vše podle plánu, za rok by se mohlo začít stavět.