Česká obchodní inspekce se letos zúčastnila tradičních sportovních kratochvíli v Pardubicích – 42. Zlaté stuhy a 126. Velké Pardubické. Jenže inspektory místo sportu zajímali spíše prodejci. Pokutu od nich dostal každý třetí kontrolovaný.

„Porušení zákona o ochraně spotřebitele bylo zjištěno u čtyř z dvanácti kontrolovaných stánků, což je 33 procent," uvedla Česká obchodní inspekce.

Prodejci podle výsledků kontroly zapomínali na vydávání správných dokladů obsahující všechny náležitosti, neumožnili spotřebiteli překontrolování hmotnosti a míry výrobku na stanoveném měřidle, případně míru podávaného výrobku nedodrželi vůbec.
Celkem byly uloženy čtyři sankce formou příkazu na místě ve zkráceném správním řízení v celkové hodnotě 5 500 korun. Osm dalších kontrol dopadlo bez závad.