Rozsáhlý cyklus Kde domov můj je věnován našim spoluobčanům, kteří žijí z různých důvodů nejen v bezdomoví, ale také v bezčasí. Fotografické vyprávění Jindřicha Štreita o bezdomovectví se odehrává v hluboké meditativní rovině. V roce 2016 získal za knihu Kde domov můj první místo v soutěži fotografických publikací, které se zúčastnilo patnáct zemí Evropy.

Výstava potrvá do 23. června.