V prvních jarních dnech se na svou každoroční cestu vydávají i velké spousty živočichů, na jejichž existenci mnoho lidí v mrazivých zimních dnech prakticky zapomnělo.
Na takovou cestu se chystají i žáby a čolci, kteří se hromadně přesouvají k vodám, aby nakladli vajíčka.

V České republice žije 21 druhů obojživelníků, z nichž šest patří mezi kriticky ohrožené, dvanáct mezi silně ohrožené a jeden druh mezi ohrožené. Z krajiny mizí ve velké míře kvůli jejímu intenzivnímu využívání, jako je vysoušení mokřin, používání hnojiv a pesticidů a v neposlední řadě kvůli překážkám, které jim brání v nerušeném pohybu krajinou.  
Takovými překážkami jsou i silnice, kde až příliš často končí předčasně jejich putování pod koly vozidel.

Jak zamezit úhynu obojživelníků?

Aby se úhynu obojživelníků alespoň do jisté míry zamezilo, vyvinula Agentura ochrany přírody (AOPK) interaktivní mapu, která zobrazuje nejkritičtější místa v České republice. „V novém mapovém rozhraní si každý může jednoduše zjistit nejen trasu, kudy táhnou žáby, ale třeba také to, jaká chráněná území leží v oblasti, kam vyráží na dovolenou nebo jaké památné stromy rostou u jeho bydliště,“ vysvětluje Jan Zohorna, náměstek ředitele Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Kdo všechno může využít aplikaci?

Tuto aplikaci ovšem nevyužijí pouze zarputilí ochránci přírody, ale také studenti, soukromí badatelé či odborní pracovníci. Aplikace, kterou naleznete na webových stránkách mapy.nature.cz, umožňuje tvorbu vlastních mapových úloh s libovolnou kombinací dostupných mapových služeb. Vytvořené úlohy si uživatel následně může uložit jako projekt a využít při další návštěvě.
Mapa může sloužit i jako rychlý a operativní nástroj pro editaci vlastních dat se vztahem k ochraně přírody a krajiny, neboť disponuje funkcí pro tvorbu vlastních zákresů.
Daň za širokou škálu možností využití této mapy však nese ovládání aplikace, které není tak docela intuitivní a jednoduché.

Budete-li chtít nahlédnout do života obojživelníků a zkoumat místa jejich výskytu, musíte si v pravém menu aplikace zaškrtnout v sekci „Druhová ochrana“ vrstvu „Kritická místa pro tah obojživelníků“.

Kde si motoristé mají dávat pozor?

Z interaktivní mapy vyplývá, že na Pardubicku patří mezi nejrizikovější oblast úhynu žab v okolí obcí Řečany nad Labem  a Rosice u Chrasti, kde se úhyn pohybuje v řádech tisíců přejetých žab.

Pozor by si motoristé měli dávat také při cestě z Holic směrem na Chvojenec, dál pak u obcí Tuněchody, Bojanov, Lukavice, Svídnice a Vraclav u Vysokého Mýta.
Všude tam se úhyn žab pohybuje v řádech desítek až stovek.

Kateřina Blažková