Dotazníkové šetření, jehož se mohou až do konce září zúčastnit osoby starší 18 let, obsahuje deset otázek. Výsledky poslouží nejen při tvorbě nového Strategického plánu prevence kriminality pro období 2016 – 2019.

CÍTÍTE SE V PARDUBICÍCH BEZPEČNĚ?
Dotazník ZDE

„Jsem rád, že někteří lidé už naši anketu objevili a připravený dotazník vyplnili. Díky tomu již například víme, že obyvatele Polabin trápí mimo jiné i volně pobíhající psi kolem dětských hřišť," uvedl náměstek primátora zodpovědný za sociální politiku Jakub Rychtecký.

Fakta o tom, kde je v Pardubicích nejméně bezpečno, mají politici od policistů. Chtějí ale zjistit, jaký je názor obyvatel města.

V dotazníkovém šetření se respondenti mohou vyjádřit k tomu, proč, kdy a kde se ve městě necítí bezpečně, v čem zde vidí největší bezpečnostní problém nebo co přesně by se podle nich mělo na území města zlepšit.

„Anketa je anonymní a obsahuje otázky s předvýběrem možných odpovědí plus samozřejmě prostor pro sdělení informací a podnětů, které v nabízeném výčtu nejsou," sdělila vedoucí oddělení sociálních služeb a prevence Hana Jansová .
Vyplnit webový dotazník bude možné až do 30. září, během října budou odpovědi vyhodnoceny a poté s nimi začne pracovat městská Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality.