„Zájemci o provozování Galerie café mají na podání nabídky čas do 26. prosince," konstatovala Nataša Hradní z tiskového úseku Magistrátu města Pardubic.
Město nabízí k pronájmu prostor o výměře zhruba 509 metrů čtverečných.

Kavárna byla vybudována během rekonstrukce Tyršových sadů. Budoucí nájemce ji bude muset zařídit a zajistit povolení k užívání.
Kavárnu chtělo mít město otevřenou již na podzim, při slavnostním otvírání revitalizovaného parku.

„Podnikatel, který za ni nabídl nejvyšší nájemné, od svého záměru ustoupil a smlouvu nepodepsal. Proto nyní Pardubice hledají nového nájemce," dodala Nataša Hradní.

Na webu města je 
i dokumentace

Záměr nájmu kavárny byl vyvěšen 25. listopadu na úřední desce, nabídky mohou zájemci podávat po dobu 30 dnů. „Na webu města www.pardubice.eu je k nahlédnutí také projektová dokumentace pronajímaných prostor," uzavřela Nataša Hradní.