Do konce března mohou obyvatelé Pardubic i organizace působící na území města podávat návrhy na ocenění významných osobností. „Návrhy posílejte nejpozději do 31. března Jiřímu Binderovi, vedoucímu oddělení vnějších vztahů Magistrátu města Pardubic, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice,“ konstatovala Alexandra Tušlová z oddělení vnějších vztahů Magistrátu města Pardubic.

„Každý návrh musí obsahovat jméno a adresu navrhovatele, jasné označení navrhované osoby a důkladné zdůvodnění návrhu. Věcně správné návrhy budou poté posuzovat příslušné komise rady města, zvláštní výbor zastupitelstva (komitét) a nakonec Rada města Pardubic a Zastupitelstvo města Pardubic,“ prohlásila Tušlová.

„Město může udělit čestné občanství, což je nejvyšší pocta, kterou může občan získat za zcela mimořádné zásluhy. Medaile města Pardubic je udělována za dlouhodobě významný přínos pro město Pardubice. Medailí může být oceněna jakákoli činnost ve všech oblastech lidského působení,“ nechala se slyšet Alexandra Tušlová.

„Čestné uznání města Pardubic je udělováno osobám, jejichž činnost byla v daném kalendářním roce, tedy v tomto případě v roce 2009, významným přínosem pro město Pardubice,“ dodala.