Usedne do horkého křesla ředitele Kulturního centra Pardubice někdo nový? Do 9. února se mohou uchazeči hlásit do vypsaného výběrového řízení. Ale pozor, musí přitom splňovat zadaná kritéria. „Více jsme specifikovali požadavky na uchazeče a pracovní náplň," sdělil náměstek pardubického primátora Jakub Rychtecký.

Osmnáct milionů

Kromě strukturovaného životopisu a motivačního dopisu musí žadatel předložit také návrh koncepce rozvoje Kulturního centra Pardubice, včetně záměru jeho financování v letech 2015 až 2021 se zaměřením na jeho jednotlivé organizační složky.

„Jen pro představu, Kulturní centrum má sedm organizačních složek a hospodaří s částkou téměř osmnácti milio᠆nů korun. Patří do toho například správa Divadla 29, Galerie města Pardubic (Gampa), Zelené brány, informačního centra a dalších složek. Proto nás bude především zajímat návrh koncepce do budoucna a systém řízení těchto jednotlivých středisek," pokračoval Jakub Rychtecký.

Kandidáti by měli splnit specifické požadavky a především být dobrými koordinátory a fundraisery. „To znamená, že by měli být uchazeči schopni získat prostředky na kofinancování různých kulturních projektů a zároveň by se měl uplatnit také jako zdatný koordinátor. Musí mít přehled o všech kulturních aktivitách, které se ve městě konají tak, aby se mohly využít i k oživení nově zrekonstruovaných prostor, jako je například třída Míru, park Na Špici a podobně," shrnul náměstek.

Komise odborníků

Žadatele na post ředitele bude vybírat odborná komise. „Ta bude složena z nezávislých odborníků, jako je například ředitel Východočeského divadla Petr Dohnal. Nebudou v ní chybět ani zástupci kraje, města, obvodu i zaměstnanců," dodal Jakub Rychtecký.
Samotné výběrové řízení bude vícekolové a uskuteční se v únoru a březnu.

Markéta Markovicsová