Před volbami proto byla spalovna velkým tématem a politici (nejen) na billboardech slibují, jak ho vyřeší.

Odkup spalovny od firmy AVE CZ za 35 milionů korun přitom byl blízko. Kamenem úrazu jsou však peníze, podle znaleckého posudku je cena objektu jen 6 milionů korun. V květnu 2017 tak pro odkup hlasovala nadpoloviční většina zastupitelů, jenže pro vyčlenění peněz zvedlo ruku jen 18 z nich.

Do sálu se totiž nestihl vrátit František Brendl (Pardubáci), který odkup plamenně hájil, ani jeho spolustraník Aleš Klose a zastupitel Václav Shejbal (ANO). Návrh ale nepodpořil ani Jan Linhart (Patrioti), jenž proti zprovoznění spalovny bojuje už od samého počátku.

„Přeslechl jsem se, o čem se hlasuje,“ pravil Linhart.

Odkup nebyl schválen ani letos v červnu. Rozhodovaly opět peníze. „Nechceme zatěžovat obyvatele Pardubic dalším znečišťováním životního prostředí. Naši zastupitelé však nemohli podpořit odkup tohoto podnikatelského záměru od soukromé společnosti, pokud jsme chtěli řádně hospodařit s prostředky města Pardubic,“ konstatoval František Weisbauer (KDU-ČSL).

Dlouhodobě velkými odpůrci odkupu za 35 milionů korun jsou i občanští demokraté. „Odhadní cena spalovny je 6 milionů korun, 29 milionů korun je cena nepovedeného podnikatelského záměru,“ poznamenal Petr Klimpl (ODS) s tím, že by tento krok mohl být v rozporu s péčí řádného hospodáře.

„Ano, dávat z veřejných peněz 29 milionů korun za projekt, který nechci realizovat, je poněkud nadstandardní, nicméně obhajitelné tím, že zastavení zprovoznění spalovny nebezpečného odpadu je věcí veřejného zájmu. Co by mohlo být více veřejným zájmem než ochrana zdraví obyvatele tohoto města?“ prohlásil Brendl.

Ilustrační foto
Ministerstvo zrušilo záporné stanovisko ke spalovně

Čí je to vina?

Na přetřes se tato otázka dostala i na posledním jednání zastupitelstva. Někteří zastupitelé totiž kritizovali, že město nemá dostatečně propagovaný transparentní účet, kam by lidé mohli posílat své příspěvky na odkup. „Nevím, proč bychom ho promovali, když toto zastupitelstvo nepodpořilo finální nákup, je to zbytečné matení občanů Pardubic,“ uvedl Charvát.

Tato odpověď zastupitele neuspokojila. „Na svém reklamním panelu máte napsáno Boj za spalovnu nikdy nevzdám. Jak potom vaše vystoupení s tímto volebním sloganem koresponduje?“ ptal se Linhart.

„Vždy jsem za to na rozdíl od vás hlasoval, vy jste se zdržel hlasování o finančním pokrytí. Tenkrát jsme měli získání spalovny na dosah,“ odpověděl Charvát.

Tím ale popudil další zastupitele. „Poprosil bych, abyste nesvaloval vinu na pana Linharta, který na rozdíl od vás proti spalovně bojuje přes 10 let. Ono nešťastné hlasování podtrhlo vaše diletantské řízení zastupitelstva,“ řekl Brendl.

„Říkat, že špatně řídím zastupitelstvo, je od vás alibistické. Nemůžu zodpovídat za to, že během jednání odejdete,“ odporoval mu Charvát.

Jak šel čas se spalovnou
2004: spalovna, kterou od roku 1995 provozovala Synthesia, nesplnila emisní limity
2006: odkup firmou AVE CZ
2009: projednání se zástupci AVE CZ, kterého se zúčastnilo přes 5000 lidí
2010: petici proti spalovně podepsalo 48 tisíc lidí
2017: schválen odkup městem, ale nedošlo k vyčlenění peněz
2018: odkup zamítnut