Město již formulovalo základní podmínky, které musí splnit developer v souvislosti s přestavbou Tesly Kyjevská. Mimo jiné bude požadovat, aby investor vyřešil napojení pozemku formou křižovatky na stávající komunikaci Kyjevská a řešil zde zároveň i napojení pěší a cyklistické dopravy, městskou hromadnou dopravu i parkování.

„Komise pro architekturu a urbanismus, pracující při radě města, se shodla na jedenácti bodech, které budou vodítkem pro vypsání výběrového řízení na developera, jemuž město revitalizaci areálu svěří," řekla investiční náměstkyně pardubického primátora Helena Dvořáčková.

Město si chce najmout firmu

„Červnové zastupitelstvo budeme informovat o tom, že si najmeme firmu, která pro město připraví a zorganizuje soutěž, z níž by měl vzejít developer pro Teslu," prohlásila náměstkyně primátora. Stavební investor by pak mohl být znám ještě letos.

Město nebude striktně diktovat, co má v bývalé Tesle vzniknout. Investor bude samozřejmě vázán územním plánem, podle něhož jde o takzvaně smíšené území městské, kde mohou být umístěny objekty pro bydlení, služby, kulturu, sport a podobně, při respektování ochranných hlukových pásem.

Žádná konkurence pro nemocnici

Kromě vyřešení dopravního napojení a respektování územního plánu nemá podle názoru komise pro urbanismus a architekturu investiční záměr konkurovat krajské nemocnici.

„Investor musí po dohodě s nemocnicí vytvořit dostatečné množství parkovacích míst a měl by zachovat historickou administrativní budovu bývalé Telegrafie," upřesnila Nataša Hradní z tiskového úseku pardubické radnice. Navrhované funkční řešení areálu má podle požadavku města projednat s veřejností a s jeho záměrem se musí ztotožnit zastupitelstvo čtvrtého městského obvodu.

„Součástí areálu by měla být každopádně obchodní vybavenost, která v Pardubičkách chybí. Pokud zde bude navrhována bytová výstavba, měla by být její součástí i potřebná infrastruktura, například školka, služby a podobně vycházející z potřeb celé čtvrti," podotkla náměstkyně.

Město očekává, že developer návrh zpravuje i graficky, včetně vizualizace toho, jak by se území mělo proměnit.

Jaký přínos to bude mít pro Pardubice? Při výběru nejvhodnějšího kandidáta bude samozřejmě zastupitele zajímat, jaký přínos bude mít revitalizace území pro město. „Tyto náměty jsou rámcem pro jednání s kanceláří nebo institucí, zkrátka s odborníky, kteří pro nás zorganizují veřejnou soutěž. Možná nám doporučí nějakou podmínku přidat či naopak některou neuplatnit či modifikovat, ale v základních parametrech máme jasno," konstatovala Helena Dvořáčková.

Tesla bývala do 90. let minulého století jedním z největších zaměstnavatelů v Pardubicích.

„Po privatizaci a útlumu elektrotechnické výroby závod o rozloze zhruba 2,5 hektaru získala firma Foxconn. Ta špatně dostupný areál v těsném sousedství krajské nemocnice převedla v roce 2003 za jednu korunu na Pardubický kraj, který jej v roce 2012, po odstranění ekologických zátěží, předal městu," připomněla Nataša Hradní.

„Právě špatná dopravní dostupnost brzdí i další využití tohoto území. Proto je jednou z našich podmínek vyřešení napojení areálu na Kyjevskou ulici," vyjádřila se náměstkyně pardubického primátora.

První krok musí udělat město

První krok bude ale muset učinit město. Bude jím propojení ulic Pod břízkami a Kyjevská, včetně křižovatky u záchranky. Tím bude vybudován náhradní příjezd k nemocnici a při zachování vjezdu do ní bude moci začít stavba křižovatky před hlavním vchodem do zdravotnického zařízení, do níž má ústit i přípojka areálu bývalé Tesly.