Již několik let se mluví o stavbě nové jízdárny v areálu Střední školy chovu koní a jezdectví v Kladrubech nad Labem. Nyní už je známý i předpokládaný termín zahájení stavby - leden příštího roku. Očekává se, že nová hala přijde na 59,3 milionu korun. Pardubický kraj chce na stavbu čerpat dotaci z evropských fondů. 

Vybudování nové jezdecké haly a demolice té stávající, které místní říkají "plechárna", patří mezi podmínky hodnotící komise, která prohlásila krajinu v okolí Národního hřebčína Kladruby nad Labem za památku UNESCO. „Je to poslední z těch socialistických budov, které krajinu světové památky donedávna znehodnocovaly. Stavbou nové haly splatíme dluh, který náš kraj k celému areálu dosud měl,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast investic a předseda Rady památky UNESCO Roman Línek.

Nová montovaná ocelová hala vyroste v areálu školy. Součástí stavby je hlediště pro 100 diváků, což umožní také konání menších závodů a přehlídek. Uvnitř haly bude hygienické zázemí, sklad překážek a sedel. Součástí projektu je také vybudování nových parkovacích míst, zpevněných ploch a nového venkovního osvětlení. 

Rekonstrukcí za 32 milionů prošel nedávno Domov mládeže Střední školy chovu koní a jezdectví v Kladrubech. Podívejte se:

Domov mládeže v Kladrubech nad Labem po rekonstrukci
Internát kladrubské školy září novotou

Kraj o stavbu nové jízdárny usiluje již několik let, řešily se však peníze. Možný zdroj financování z evropských fondů se kraji nakonec podařilo získat. „Na konci června jsme obdrželi rozhodnutí o poskytnutí dotace prostřednictvím 42. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu se zaměřením na zlepšení kvality vzdělávací infrastruktury pro střední školy. Z evropských fondů bychom tak měli obdržet dotaci až do výše 44 milionů korun,“ sdělil krajský radní pro oblast evropských fondů a regionálního rozvoje Ladislav Valtr.