„Je to zcela ojedinělý projekt, myslím, že v takovém rozsahu se nikde jinde ještě neuskutečnil. Navíc tu byly použity staré české odrůdy, aby se krajinný ráz tohoto území nezměnil a naopak vrátil k původní podobě,“ ocenil práci hřebčína předseda Rady památky Roman Línek.

close V Kladrubech nad Labem byly 19. prosince 2022 oficiálně představeny znovuobnovené jabloňové aleje. Ty zaměstnanci Národního hřebčína Kladruby nad Labem vysázeli v původní lokaci. info Zdroj: Národní památkový ústav zoom_in V Kladrubech nad Labem byly 19. prosince 2022 oficiálně představeny znovuobnovené jabloňové aleje. Ty zaměstnanci Národního hřebčína Kladruby nad Labem vysázeli v původní lokaci.

Krajině v okolí hřebčína byl tak navrácen její historický ráz, včetně zaniklé třířadé aleje vedoucí od stájí k Labi.

 „Snažili jsme se v maximální možné míře zachovat původní stromy. Nechali jsme je odborně ošetřit zdravotním řezem. Jejich stav je stabilizovaný a předpokládám, že by mohly další roky zdárně prosperovat,“ uvedl ředitel Národního hřebčína Jiří Machek.

Nové stromy zaměstnanci dosázeli podle archivních fotografií. Aleje budou navíc sloužit i jako genofond téměř zaniklých odrůd jabloní.