Část Kladrub nad Labem tvoří Národní kulturní památka. „Jsme v ochranné zóně pro potencionální členství v UNESCO a v letošním roce byla i část našeho území zařazena do evropsky významné lokality Natura 2000," přiblížila starostka Lenka Gotthardová.

Obec proto oslovila odborníka – arboretistu, který v současné době hodnotí stromy na jejím území. Určuje potřebné ošetření, případně i jejich výměnu.

„V podzimním období, kdy stromy lépe zakořeňují, plánujeme novou výsadbu na vytipovaných místech, jde například o lípy na konci obce Kladruby směrem na Semín, ovocné stromy v Bílé Vchynici směrem na Kundratice. K další výsadbě by mohlo dojít na konci Komárova směrem na Újezd nebo v centru Koles," doplnila starostka Kladrub nad Labem.