„První výzvy pro Operační program Průmysl a inovace budou realizovány pravděpodobně už ve druhém čtvrtletí roku 2008, proto bylo nutno prověřit možnosti vzniku jednotlivých klastrů a jejich životaschopnost,“ uvedl vicehejtman Roman Línek a dodal: „VPardubickém kraji vsoučasné době založen klastr voblasti plastikářského průmyslu a voblasti farmaceuticko-medicínských biotechnologií a nanovláken. Hledají se cesty jak založit klastr voblasti elektrotechnického průmyslu a voblasti výroby komponent obytných interiérů čekáme na zapojení potřebného počtu subjektů.“ Kromě subjektů, které požádaly krajskou radu o pověření vypracovat příslušnou studii, působí na území kraje i další společnosti sambicemi založit klastr. Jde o výrobce obalů zPardubického a Královéhradeckého kraje a kraje Vysočina, dále o výrobce technických textilií či české nábytkáře.