Novoroční amnestie prezidenta republiky Václava Klause se v poměrně velké míře dotkla také věznice v Pardubicích. Svým právem z ústavy umožnil Václav Klaus propuštění 293 odsouzených, kteří si odpykávali trest za zdmi pardubické basy.

Teprve čtvrtá hromadná milost prezidenta republiky od roku 1990 a první od Václava Klause se dotkla zhruba sedmi tisíc lidí.
Od úterního vyhlášení amnestie připravují pracovníci vězeňské služby spisy vězněných osob pro potřeby soudních jednání za účelem jejich případného propuštění. Soudy zasedly v některých věznicích a vazbách hned v úterý a první vězni tak již byli propuštěni. „Aktuálně se předpokládá, že celkově bude propuštěno zhruba 6800 odsouzených. Jde ale zatím pouze o předběžný odhad. Z pardubické věznice bude propuštěno 293 odsouzených," řekla včera Pardubickému deníku mluvčí Vězeňské služby ČR Gabriela Pohlová.
Propuštění vězně po pravomocném rozhodnutí soudu trvá přibližně dvě hodiny. Každá vězněná osoba, na kterou se vztahuje amnestie, musí absolvovat výstupní zdravotní prohlídku, odevzdat zapůjčený materiál a vyřídit všechny administrativní záležitosti.

„Vězeňská služba je připravena propouštět vězně nepřetržitě, tedy čtyřiadvacet hodin denně," uvedl generální ředitel Vězeňské služby ČR Petr Dohnal.
Podle našich informací by nejvíce vězňů mělo být propuštěno z věznice Heřmanice, nejméně pak z Mírova.

Podle amnestie mají být mimo jiné prominuty nevykonané nepodmíněné tresty odnětí svobody nebo jejich zbytky, pokud byly pravomocně uloženy před 1. lednem 2013 a nejsou delší než rok. U lidí, kterým už bylo nebo letos bude minimálně 75 let, se prezident rozhodl prominout i tresty nebo jejich zbytky, jestliže trest nepřesáhl 10 let. Václav Klaus zastavil také některá starší stíhání a prominul podmíněné tresty kratší dvou let a ty uložené osobám starším 70 let, i nevykonané tresty obecně prospěšných prací nebo domácího vězení.

Co přesně je amnestie

Amnestie je pravomoc prezidenta, která mu umožňuje hromadně promíjet a snižovat tresty a právní následky odsouzení, právo nařizovat, aby se trestní řízení nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo. Amnestie se může vztahovat i na přestupky. Pokud se vztahuje na přestupky, vždy se jedná konkrétně o některý z přestupků a uděluje se celoplošně. Amnestie nemůže být zrušena. Prezident může určit okruhy osob, na které se amnestie vztahuje, i okruhy osob, na které se nevztahuje. K platnosti amnestie je třeba spolupodpis předsedy vlády nebo pověřeného ministra. Zdroj: wikipedia