Klub přátel Pardubicka, občanské sdružení, které sdružuje 800 členů, převážně pardubických patriotů, se na své výborové schůzi zabýval připravovanými investicemi, které by měly rozhodujícím způsobem ovlivnit vzhled Pardubic. Výbor potvrdil své předchozí stanovisko a konstatoval, že nesouhlasí s navrženým masivním kácením v Tyršových sadech, kterému by měly padnout za oběť i spousty krásných a cenných stromů.

Výbor má rovněž zásadní výhrady k navržené úpravě prostoru přednádraží v současné formě. Členové výboru vítají vytvoření multimodálního prostoru před nádražím, ale s tím, že zde musí být jednoznačně upřednostněna městská hromadná doprava před vybudováním nástupních hran pro dálkové autobusy. Zásadně nesouhlasí s likvidací zeleně a vodotrysku před nádražím, ale především s vybudováním silnice za lihovarem, která je směřována v blízkosti školy bez návrhu jakýchkoliv protihlukových opatření a která rozdělí a znehodnotí zelenou plochu sloužící k rekreaci obyvatel.

Členové výboru mají i zásadní připomínku k dalšímu návrhu představitelů města, kterým je zahloubení silniční dopravy v prostoru náměstí Republiky pod úroveň terénu.

Představitelé Klubu přátel Pardubicka jsou toho názoru, že silniční doprava musí být především ze středu města odvedena, a že je tudíž nutno preferovat výstavbu obchvatů města před těžko realizovatelným projektem, který může nejen z hlediska hydrogeologického navíc ohrozit stabilitu celého starého města.

„Výbor Klubu přátel Pardubicka bude vývoj zmíněných investic bedlivě sledovat a svým postojem a názory se je pokusí ovlivnit tak, aby z nich mělo město skutečný prospěch a sloužily k jeho rozvoji,“ řekl předseda Klubu přátel Pardubicka (KPP) Jan Linhart.

Jan Řeháček, mluvčí KPP