Krajskou knihovnu v Pardubicích čekají v letních měsících stavební úpravy. Již v květnu se knihovna schová pod lešení, protože se budou opravovat fasády na historických domech čp. 77, 78, 79, v nichž na Pernštýnském náměstí krajská knihovna sídlí.

Společně s opravami fasád bude zrenovován a nově pozlacen ikonický beránek v průčelí domu čp. 79. Z historických pramenů je dochováno, že na vedlejší budově - čp. 78 - bylo v dávných dobách vyobrazeno ještě jiné zvíře, a to pštros. Podle historických podkladů bude vyhotoven reliéf, jehož umístění v průčelí budovy bude součástí renovace.

Ředitelka krajské knihovny Radomíra Kodetová uvedla, že bylo náročné skloubit plán stavebních úprav s provozem knihovny tak, aby nebyly omezeny služby čtenářům. „Chceme zachovat jedinečný ráz historických budov a zároveň interiéry a nabídku služeb přizpůsobit moderním uživatelům knihovny,“ dodala  Radomíra Kodetová.

Stavební úpravy by měly být dokončeny v průběhu listopadu 2024.