„Pardubický kraj se prostřednictvím Krajské knihovny v Pardubicích snaží pravidelně finančně podporovat regionální funkci knihoven, dotaci jsme zvýšili z 6 milionů na 8,5 milionu ročně. Velmi si vážíme všech, kteří je udržují jako centrum kulturního života obce a hledají nové cesty k dětem, mládeži, ale také k dalším skupinám obyvatel. Upřímně gratuluji všem oceněným,“ řekl náměstek hejtmana Roman Línek. 

Břehy využívají nové knihovní prostory

V kategorii obecních knihoven byla úspěšná Obecní knihovna Břehy. Má už dlouholetou tradici a v roce 2021 byla přemístěna do nových prostor, které byly rekonstruovány z vlastních zdrojů knihovny. Moderní vybavení společně s nabízenými službami činí z instituce vyhledávané místo občany pro vzdělávání a komunitní setkávání.

Stavbaři mají za sebou osazování další části lávky pro pěší na pardubickém nádraží
Lávka na nádraží je celá, čekají ji ale úpravy. Pro lidi se otevře v květnu

Díky přesídlení do zrevitalizovaného objektu knihovna zvýšila počet pořádaných akcí, jako jsou výstavy, soutěže pro děti, cestopisné a vzdělávací přednášky, koncerty, nebo romantické večery. Díky tomu se obecní knihovna stala srdcem Břehů a centrem pro všechny generace.

Zpřístupnění regionálních dokumentů

Do užší nominace v kategorii Významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb se dostala Krajská knihovna v Pardubicích s projektem Tištěné kulturní dědictví Pardubického kraje. Nejedná se pouze o digitalizaci, ale i o vzájemnou spolupráci mapování fondů zapojených institucí, kterými jsou: Regionální muzeum v Litomyšli, Východočeské muzeum v Pardubicích a Orlické muzeum v Chocni. Vybrané dokumenty se následně vystavují v digitální knihovně Krajské knihovny v Pardubicích. Sdílením elektronických dat naplňuje knihovna myšlenku udržitelné spolupráce a obohacuje tím fondy spolupracujících institucí i čtenářskou obec. Garantkou projektu je Barbora Horáková. 

Bohatá činnost knihovny v Přelouči

Mezi osm nejlepších českých knihoven se v kategorii Městská knihovna roku 2023 probojovala Městská knihovna Přelouč. Její činnost zabezpečuje všeobecný a rovný přístup všem občanům a institucím ke kulturním hodnotám a informačním zdrojům.

Automatické mlýny v Pardubicích
Stavbami roku v kraji jsou galerie, památník, nadchod a bytový dům

Knihovna zajišťuje své služby i prostřednictvím poboček v okolí města. Mimo tvorby vlastních programů a společenských akcí je knihovna zapojena do řady celostátních projektů, jako jsou Noc s Andersenem, Bookstart – S knížkou do života, Noc literatury, Týden knihoven a další. I přes rozsah její činnosti jí však na rozdíl od ostatních knihoven chybí dostatečné prostory. 

Cena za vzdělávací aktivity pro mladého knihovníka

V kategorii pro výjimečné mladé knihovníky do 35 let dobře reprezentoval náš kraj vedoucí edukačního oddělení Krajské knihovny v Pardubicích Radek Haňka. Ocenění získal za činnost v přípravě a realizaci vzdělávacích aktivit pro školy a veřejnost, primárně za kompletní přípravu neformálních kurzů českého jazyka pro uprchlíky z Ukrajiny. Za jeden rok odučil společně s ukrajinskými kolegyněmi 151 lekcí pro dospělé při účasti 2 141 posluchačů a stejný počet lekcí pro celkem 1 008 dětí předškolního a školního věku.

„Všem našim zástupcům z Pardubického kraje blahopřejeme, neboť již pouhá nominace a účast na vyhlášení je oceněním jejich práce. Jsou inspirací pro ostatní kolegy," sdělila Radomíra Kodetová, ředitelka Krajské knihovny.

(Podle tiskové zprávy)

Mohlo by vás zajímat: Mezinárodní den archeologie nabídl bohatý program, počasí mu přálo

Zdroj: Michal Žampach