„V instituci, kterou denně navštíví víc jak 500 lidí, bude potřeba provést ještě řadu úprav, abychom vyhověli hygienickým normám, které nyní platí,“ vysvětlil náměstek hejtmana Roman Línek. Knihovny byly uzavřené od poloviny března. V pondělí obnoví činnost také knihovna v Holicích, v prostorách bude smět pobývat maximálně 10 osob najednou.

V současné době má například krajská knihovna mezi lidmi na 50 tisíc knih, které se budou po vrácení dekontaminovat. Na pulty knihovnic jsou objednaná plexiskla a přibude řada dalších opatření. „Prosím všechny zájemce o knihovní služby, aby sledovali webové stránky krajské knihovny s aktuálními informacemi,“ dodal Roman Línek. Informace budou průběžně aktualizovány a zveřejněny budou také na vchodových dveřích a na facebookovém profilu krajské knihovny.