V regionu je nyní 278 obecních či městských knihoven a jedna krajská s přístupem veřejnosti na internet. "Zbývá ještě 142, které nejsou internetizovány, ale z nich je celkem 53 prokazatelně rozhodnuto zavést internet buď vlastními silami nebo jsou zapojeny do grantu kraje či do projektu internetizace knihoven vyhlášeného ministerstvem kultury, dříve informatiky," sdělila ČTK vedoucí oddělení kultury Pardubického kraje Milada Valečková. Podle ní počet knihoven připojených na internet roste každým dnem.

Zbylé knihovny zájem o zavedení internetu neprojevily nebo si přístup zajistily jinak. "Některé vůbec o grant nepožádaly nebo mají internet společný s obecním úřadem. My jsme program vypsali podle ministerstva a další je na knihovnách. Povinnost zavést internet nemají, je to jejich dobrovolné rozhodnutí," řekl ČTK Brýdl.

Podle grantového programu podpory internetizace knihoven v Pardubickém kraji může knihovna, která ještě připojení na internet nemá, získat na pořízení techniky dotaci až 25.000 korun. Na obnovu stávajícího vybavení a rozšíření počtu veřejných internetových stanic v knihovnách kraj přispívá maximálně 20.000 korunami. Knihovny samy se musejí podílet na nákladech deseti procenty poskytnuté částky. S podporou ministerstva kultury může každá knihovna získat bezplatně přípojku a po dobu 36 měsíců má hrazeny komunikační poplatky. Všechny české veřejné knihovny měly původně vybudovat připojení na internet do konce roku 2006, termín byl později o rok posunut, protože mnoho knihoven původní lhůtu nebylo schopno zvládnout.

Pardubický kraj dosud ze svého grantového programu rozdělil 3,339 milionu korun celkem 135 knihovnám. "Výše jednotlivých grantů byla závislá na rozpočtu předloženém žadatelem, ve většině případů dosáhla částky 25.000 korun, což byla současně maximální možná výše," uvedla Valečková.