„Někteří uživatelé služeb našeho zařízení jsou rádi, když si mohou přečíst dobrou knihu, ovšem obtížně se k nim dostávají. Pokusili jsme se tedy navázat spolupráci s pardubickou krajskou knihovnou a požádat ji o několik titulů. Vedení knihovny zareagovalo velmi rychle a poskytlo nám více knih, než jsme očekávali,“ konstatoval Jaroslav Havlík, vedoucí Nízkoprahového denního centra Portus, jenž slouží lidem bez přístřeší.

„Dostali jsme dvě velké přepravky od banánů, kde byla kolem stovka titulů. Šlo například o díla od Jaroslava Haška, Lva Nikolajeviče Tolstého či detektivní příběhy,“ sdělil Jaroslav Havlík.

„Krajská knihovna provádí pravidelné vyřazení starších vydání ze svého knižního fondu. Když jsme se dozvěděli o zájmu Partusu získat tyto vyřazené výtisky, neváhali jsme,“ řekla vedoucí oddělení akvizice Krajské knihovny v Pardubicích Hana Bulíčková.

„Bezdomovci si knihy mohou přečíst pouze u nás. Nikam jinam si je vzít nemohou, protože by hrozilo, že by je rozkradli nebo prodali po antikvariátech,“ informoval náš Deník šéf Nízkoprahového denního centra Portus.