Akce, kterou pořádá Východočeské muzeum, se během osmi ročníků stala místem setkávání knihovníků, historiků, archeologů a dalších odborníků pracujících v kulturních institucích a zároveň i oblíbeným veletrhem menších regionálních nakladatelství nebo vydavatelů specializujících se na odbornou, případně populárně naučnou literaturu. Ačkoli bude letošní ročník limitovaný prostorem, počet vystavovatelů přesáhne i letos dvě desítky. Veletrh se koná od 10 do 17 hodin.

Program

10:00 – slavnostní zahájení
13:00 – prezentace publikací nakladatelství Lenka Gotthardová
14:00 – prezentace publikace – Tomáš Libánek, Petr Feldstein: Skoro proti všem, Grada 2019

Legendární týdeník Student zná snad každý, kdo zažil druhou polovinu šedesátých let. Když s jeho vydáváním souhlasil sám prezident Antonín Novotný, netušil, jak moc mu přeroste přes hlavu. Celostátní týdeník se nestal běžným studentským časopisem, jak by se podle názvu mohlo zdát. Postupně měl až šedesátitisícový náklad, širokou čtenářskou obec i tematický záběr. Především však byl odvážnější než jiné časopisy, jak odpovídalo naturelu jeho mladých autorů. Z napínavého příběhu Studenta a jeho tvůrců vznikla kniha Skoro proti všem. Není jen autentickým svědectvím doby a dramatické etapy v historii české žurnalistiky. Pozorný čtenář v ní rozpozná nejednu paralelu s dneškem; i jako určité varování.

14:30 – prezentace publikace – Sylva Šimsová: Láska v exilu 1949–1950. Z deníků a dopisů Sylvy Šimsové a Karla Janovického, RONADO 2019

Kniha vychází u příležitosti 88. výročí narození významné knihovnice, exulantky a skautky Sylvy Šimsové.

V ní nás díky úryvkům z deníků, korespondencí a vzpomínek vtahuje do života dvou mladých lidí, sebe a svého tehdejšího přítele, nynějšího manžela. Jejich vztah byl v letech 1949 až 1950 prověřován zkouškami nejtěžšími. Útěkem za hranice, nedobrovolným odloučením, čtrnáctiměsíčním protloukáním se německými lágry a snahou společně emigrovat do Británie. Uprchlický systém jim dlouho neumožňoval žít ve stejném táboře, protože nebyli manželským párem. Německý systém jim zase nedovoloval se vzít, protože nemohli dostat souhlas ženichových rodičů, kteří zůstali v Československu. V publikaci se nachází na padesát dobových fotografií a dokumentů.

17:00 – ukončení veletrhu