Ozvaly se také hlasy, které kritizovaly podmínky, ve kterých ukrajinští Romové v Pardubicích našli přechodné útočiště. O procesu vyřízení víza, podmínkách dočasně postaveného tábora na pardubických Hůrkách i nepřesných informacích, které se ve veřejném prostoru objevily, jsme mluvili s policejní mluvčí Markétou Janovskou.

Pardubické Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU) zažilo v posledních dnech zatěžkávací zkoušku. O co šlo?

V posledním týdnu využilo možnosti dočasného humanitárního ubytování několik početnějších skupin cizinců, kteří trvali na hromadném ubytování, aby jejich rodiny nebyly rozděleny. Nejpočetnější skupina čítala 46 osob, jednalo se o ukrajinské Romy s malými dětmi.

Komentář Deníku:

V jakých podmínkách v Pardubicích žili?

Hasiči zřídili stanové městečko, kde bylo zajištěno vytápění, teplá voda, toalety, strava zdarma, elektřina, kuchyňské potřeby pro teplou úpravu stravy, nepřetržitá osobní přítomnost hasičů. Veřejný pořádek měla na starost policie. Jakmile měla policie k dispozici veškeré podklady pro udělení víza za účelem dočasné ochrany, zařídila převoz Romů na KACPU, kde jim víza udělila. Poté byli převezeni na kontaktní místo pro vyplacení sociální podpory v hotovosti. Následně byl připraven převoz na zajištěné ubytování. To však nakonec nevyužili a požádali, abychom je vysadili na nádraží v Pardubicích a v Praze, odkud nakonec odcestovali.

Psali jsme:

Romští uprchlíci z Ukrajiny v dočasném táboře na Hůrkách.
Ukrajinští Romové z Pardubic vízum dostali. Vzali dávky a odjeli neznámo kam

Krajská policejní mluvčí Markéta Janovská.Krajská policejní mluvčí Markéta Janovská.Zdroj: Policie ČR

Dostali všichni z nich potřebné dokumenty, nebo museli z Česka odcestovat?

Co se týká početnějších skupin za poslední týden, všichni vízum nakonec obdrželi.

Před tím, než utečenci získají vízum, nemají nárok na žádnou podporu. V souvislosti s tím se objevily také informace, že romské ženy a děti v Pardubicích na ulici musely žebrat. Je taková informace pravdivá?

Tuto informaci nemáme, nicméně jak v KACPU, tak ve stanovém městečku potravinová banka a charita dodávaly stravu a pití zdarma.

Jedna z romských rodin, která ve čtvrtek čekala před pardubickým KACPU.
Romští uprchlíci zůstali v Pardubicích na ulici. Nikdo neví, co s nimi

Jak byste jejich pobyt v Pardubicích popsala? Byly z jejich strany nějaké problémy?

Za policii jsme žádné problémy stran veřejného pořádku nezaznamenali. Neřešili jsme ani útoky či napadení uprchlíků z těchto skupin.

O Romy v Pardubicích bylo postaráno. Bezpečnost zajistila policie, simky do telefonů kraj.

A ze strany veřejnosti? Nevznikaly nějaké incidenty?

Nic takového hlášeno nemáme.

Ve čtvrtek do Pardubic dorazila také skupina Romů. Nakonec našli nocleh v sousedním kraji. Těm už jste nebyli schopni pomoci?

Tato pomoc nejde primárně za policií, ale kapacity, které byly zřízené, již byly naplněné. Nakonec se do vyřešení celé situace a zajištění ubytování v Hradci Králové zapojilo Národní asistenční centrum pomoci Ukrajině (NACPU).

Romští uprchlíci z Ukrajiny v dočasném táboře na Hůrkách.Romští uprchlíci z Ukrajiny v dočasném táboře na Hůrkách.Zdroj: Oblastní charita Pardubice

Cizinecká policie už několik týdnů pracuje na pardubickém KACPU. Jedná se o mimořádnou situaci, složité byrokratické procesy i každodenní střet s lidskými osudy. Jak to policisté zvládají psychicky?

Ve veřejném prostoru jsme zaznamenali slova nevděku a ataků na hlavu vedení pardubického KACPU v tom smyslu, že se nechávají matky s dětmi spát na ulici. Věříme, že všechna tato slova pramenila z neznalosti, nepochopení situace nebo nedostatku relevantních informací při procesu udělování víz za účelem dočasné ochrany.

Mezi uprchlíky z Ukrajiny jsou i početné romské rodiny. Některé přicházejí ze zatím poklidného Zakarpatí, na což kriticky poukazuje i hejtman Martin Netolický.
Umístí vnitro romské uprchlíky do Bohdanče? Nepřijatelné, říká starosta i místní

Můžete popsat proces, který nastane, když na pardubické KACPU uprchlíci dorazí?

Každá žádost o dočasnou ochranu na KACPU se posuzuje individuálně a policie na základě vlastního šetření, poznatků a pohovoru s cizincem zjišťuje, zda si již nepodal žádost v jiném členském státě, zda není občanem jiného státu nebo v jiné zemi nemá již uděleno pobytové oprávnění.

Co se stane, pokud takové podezření vznikne?

Je zákonnou povinností policie podezření potvrdit, nebo vyvrátit. To nelze jinak než dožádáním do konkrétního státu, přičemž i přes požadovaný stupeň pilnosti může být odpovězeno v řádu hodin, ale i dní. Policie nemůže ovlivnit, za jak dlouho dožadovaný stát odpoví. Další prověřovanou a zásadní skutečností pro získání dočasné ochrany je mimo jiné prokázání vstupu z Ukrajiny do Schengenského prostoru, usídlení na Ukrajině před válkou, rodinné vazby k oprávněným žadatelům, dále také skutečnost, zda cizinec odchází ze své země v době válečného konfliktu a nepobýval již před válkou v bezpečné zemi na základě platného pobytového oprávnění.

Starosti měli nedávno představitelé Brna se skupinkou ukrajinských romských uprchlíků, kteří několik dní tábořili před brněnským hlavním nádražím.
Problémy narůstají. Ukrajinské Romy ubytované na Znojemsku má řešit vedení kraje

To tedy neplatí jen pro romské utečence, ale pro všechny uprchlíky?

Postup na KACPU je pro každého žadatele stejný. Dobrovolníci a překladatelé, viditelně označeni v reflexních vestách, pomáhají v případě potřeby s vyplňováním žádostí, tyto žádosti jsou dvojjazyčné, s českým a ukrajinským textem. Cizinec má poté možnost na místě si zdarma pořídit potřebné fotografie na žádost o vízum za účelem dočasné ochrany a vyjádří se, zda již má zajištěné ubytování v České republice nebo žádá o jeho zprostředkování.

Podle vedoucího Odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie Pardubického kraje Martina Míči vydalo pardubické KACPU přes 14 000 víz dočasné ochrany.

V prvních týdnech přicházelo téměř 800 uprchlíků denně a proto provoz centra fungoval nepřetržitě 24 hodin. „Přesto, že jsme neměli s touto situací žádné zkušenosti a bylo nutné se naučit spoustu nových věcí, přistupovali jsme od první chvíle k této situaci s plnou odpovědností, profesionalitou, ale hlavně odhodláním pomoci,“ uvedl Míča.

Kdo ubytování zajišťuje?

Zprostředkování ubytování je v kompetenci Hasičského záchranného sboru a Správy uprchlických zařízení. Nestane se, že žadatel s nárokem na udělení dočasné ochrany by z KACPU odcházel bez zajištěného ubytování, pokud nabízené ubytování neodmítl. Na KACPU současně působí i charitativní pracovníci, lékař a pracovníci Oddělení sociálně právní ochrany dítěte. Cizincům je volně k dispozici občerstvení, hygienické potřeby, hrací koutek pro děti a kontaktní informace k zajištění běžných životních potřeb. Po získání dočasné ochrany je cizinci nabídnuta možnost ihned na místě si bezplatně vyřídit zdravotní pojištění u VZP a má-li zájem, jsou mu k dispozici i pracovníci Úřadu práce. Žadatelé mohou na KACPU obdržet i telefonní karty, tento nadstandard zajistil Pardubický kraj.

A pokud musí žadatelé o vízum čekat řadu dní?

Pokud nastane skutečnost, že žadateli nemůže být z důvodu dalšího nezbytného prověřování uděleno vízum za účelem dočasné ochrany na místě ihned, je zde možnost zajistit v případě dostupných kapacit a nad rámec běžného procesu dočasné humanitární ubytování, což řeší hasiči. I toto ubytování má však své limity.