Pardubická část Tříkrálové sbírky 2010 bude pokračovat v Domě techniky i v úterý. „Od deseti hodin přijde na řadu promítání filmů pro účastníky sbírky. Program nese název Zjevení ve Fatimě,“ informovala náš Deník za organizátory Tříkrálové sbírky Jana Karasová.

Od šestnácti hodin se bude hovořit o vánočním poselství ikon. To je název přednášky pardubického kněze, farního vikáře Radka Martinka.
„V osmnáct hodin se zájemci mohou těšit na hudební zpestření v podobě koncertu studentů pardubické konzervatoře,“ nechala se slyšet Jana Karasová.

„Skupinky tří králů budou v regionu chodit podle tradice od domu k domu nebo koledovat v ulicích. Finanční příspěvky budou vybírat do úředně zapečetěné kasičky opatřené charitním logem. Každého dárce obdarují drobnou pozorností. Vedoucí skupinky bude mít u sebe průkaz koledníka,“ poznamenala koordinátorka Tříkrálové sbírky Alena Lorencová a doplnila, že výtěžek sbírky je tradičně určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším potřebným. „Konkrétně na Pardubicku budou koledníci prosit o dar na podporu domácí hospicové péče,“ uzavřela Alena Lorencová.