V neděli od patnácti hodin začne u betléma na Pernštýnském náměstí požehnáním koledníků biskupem Josefem Kajnekem Tříkrálová sbírka 2009.

Do dobročinné akce, která se koná v celostátním měřítku již devátý rok, se už tradičně zapojila Oblastní charita Pardubice. Ta také připravila bohatý program Tříkrálových dnů v Domě techniky.

Jak nám sdělila pracovnice charity Miloslava Bičíková, na zájemce čekají přednášky, besedy, promítání filmů a koncerty. „Na zahájení vystoupí folklorní soubor Perníček, nebude chybět průvod Tří králů s družinou, koňmi a hudbou, zazní houslový koncert koncertního mistra Komorní filharmonie Petra Zdvihala, studentů konzervatoře, klavírní koncert. Přichystána je též konference České asociace sester na téma Nutriční péče, simultánní šachová partie, beseda o sociálních službách a další zajímavá setkání,“ nechala se slyšet Miloslava Bičíková a dodala, že součástí jsou i dvě výstavy.

Ta první prezentuje charitativní činnost Oblastní charity. Na druhé mohou návštěvníci v Domě techniky obdivovat výrobky ze soutěže O nejkrásnější betlém.

Výtěžek sbírky půjde na komplexní služby poskytované starým nebo postiženým občanům na Pardubicku. Podpořena bude domácí hospicová péče, zařízení odlehčovacích služeb Červánky v Třebosicích a část finančních prostředků bude věnována na obnovené přípravné práce stavby Domu pokojného stáří v Rosicích nad Labem a na humanitární pomoc v zahraničí. Takže až potkáte v Pardubicích ve dnech 4. – 11. ledna koledníky se zapečetěnými pokladničkami, kteří vás poprosí o pomoc lidem v nouzi, nebuďte lhostejní…

Slavnostní ukončení Tříkrálové sbírky v Pardubicích je na programu 11. ledna v 16.30 hodin v kostele svatého Bartoloměje vystoupením chrámového sboru.

Co chtějí podpořit?

Tříkrálovou sbírku chystá rovněž Charita Přelouč. „Výtěžek letos poputuje na nákup vybavení a zajištění kompenzačních pomůcek, které zapůjčujeme rodinám pečujícím o své blízké. Pomáháme tím lidem závislým na cizí pomoci žít co nejdéle v domácím prostředí,“ uvedla ředitelka přeloučské Charity Zdenka Kumstýřová. „Chceme koupit i vybavení pro nízkoprahové centrum Jakub klub, kde mají děti a mládež volný vstup, mohou si vybírat z nabízených aktivit a nemusí být na ulici. Programy jsou dostupné i pro ty, jimž rodiče nemohou nebo nechtějí zaplatit kroužky,“ konstatovala Zdenka Kumstýřová. „Podpořit chceme též Rodinné centrum Kubíček a Dobrovolnické centrum Jedna hodina týdně pro druhé, které podporuje činnost dobrovolníků v domově důchodců i u nás. Pět procent výtěžku věnujeme Papežskému misijnímu dílu dětí pro pomoc Ugandě. Čtvrtina výtěžku je určena na humanitární pomoc Charity v zahraničí i České republiky a na další projekty na pomoc lidem v nouzi,“ uzavřela.

(Tomáš Dvořák, Milada Velehradská)