„Konference se zúčastnili lidé z celé republiky. Byli zde zástupci obcí, univerzit či fondu dopravní infrastruktury. Jednalo se o třetí konferenci o bezbariérovosti – tato setkání pořádáme pravidelně po třech letech,“ uvedla koordinátorka bezbariérovosti města Pardubice Ivana Liedermanová.

Konference má i praktické výstupy

„Účastníci třeba vidí ukázky nových technických řešení. Úředníkům například velmi pomůže, že je odborníci seznámí s tím, jaké chyby obce a stavební úřady nejčastěji dělají při podávání různých žádostí,“ vysvětlila přínos čtvrteční konference Ivana Liedermanová.
Podle jejích slov také konference ukázala, že je zde velká poptávka odborné veřejnosti po podobných akcích.

V Pardubicích funguje již od roku 2003 komise pro bezbariérovost, která se schází každý měsíc. Zástupci tělesně postižených se díky tomu mohou aktivně účastnit třeba jednání o nových stavbách.

„Funguje to bezvadně. Od roku 2005 máme také koncepci bezbariérovosti. Ta se osvědčila, a tak ji od nás přebírají i další města,“ sdělila koordinátorka bezbariérovosti.

Ve městě také funguje e–mailová schránka, do které je možné zasílat dotazy a připomínky ohledně bezbariérového přístupu.

Lukáš Dubský