Součástí bude projekce řady historických fotografií, které přiblíží prudký rozvoj Pardubic na sklonku 19. století, kdy železniční doprava a průmysl napomohly dynamickému růstu města a výstavbě nových čtvrtí.

Akce se koná v přednáškovém sálePardubického kraje v informačním centru Pardubice Region Tourism vedle Zelené brány vúterý 15. ledna od17 hodin. Vstup je jako vždy zdarma.