„Na konferenci se řešila retribuce, mimořádné lidové soudy, to, jak se nový znovuobnovený Československý stát vyrovnal s lety 1939 – 1945 a zločinci, ale i domácími kolaboranty,“ přiblížil Deníku ředitel pardubického Památníku Zámeček Viktor Janák.

Konference se konala ve spolupráci s Památníkem Zámeček Pardubice a Historickým ústavem Akademie věd České republiky. Dorazili zástupci z řad akademiků, studentů českých univerzit, muzeí, ale i ze zahraničí hosté, například z Rakouska. Na řešení témat se mohla podílet i široká veřejnost, pro kterou byli dveře otevřeny.

Pardubický Grand projde zásadní rekonstrukcí.
Pardubický Grand se na dva roky zavře. Oživit ho má restaurace a moderní obchody

Konference reagovala nejenom na nacistické zločince z 2. světové války, ale i na současné dění. „Vzhledem ke stále sílící snaze části společnosti zpochybňovat důkazy o nacistickém bezpráví, stejně jako doklady o válečných zločinech páchaných v minulosti a současnosti jinými režimy (například v Jugoslávii či na Ukrajině) je žádoucí, aby vznikl přehledný odborný výstup, který by shrnul různé podoby důkazních prostředků a jejich soudní hodnocení,“ shodli se ředitel Památníku Zámeček Pardubice Viktor Janák a ředitel Historického ústavu AV ČR Martin Holý.

Ze zahraničních hostů dorazili prezentovat Claudia Kuretsidis-Haider a Winfried R. Garscha z rakouského Documentation Centre of Austrian Resistance a nechyběli ani Jakub Šlouf z Ústavu pro studium totalitních režimů, který vystoupil se svým příspěvkem o vlivu pracovníků justice na konečnou podobu retribuce. Daniela Králíková z Charles University Innovations Prague, se zaměřila i na důkazní prostředky v poválečné retribuci a z Univerzity Palackého v Olomouci dorazil i Pavel Kreisinger se svým příspěvkem o posledním popraveném příslušníku gestapa v Československu.

Navzdory kritice se výstava Světla vyprávějí stala hitem, láká návštěvníky ze širokého okolí.  Jen za první měsíc ji navštívilo téměř 20 tisíc návštěvníků.
Pardubáci kritizovali výstavu světýlek. Za měsíc přilákala téměř 20 tisíc lidí

Památník Zámeček Pardubice úspěšně navázal spolupráci s Historickým ústavem AV ČR, kdy jejich poslední společnou akcí byla účast na Týdnu Akademie věd ČR 2023, kterého se zúčastnila edukátorka památníku Eva Kubelková společně s Vojtěchem Kynclem, jež vedla workshop Osudy obětí heydrichiády. Spolupracovat hodlají obě instituce i v následujícím roce 2024.

Právě Památník Zámeček Pardubice se nachází na místě, kde bylo v průběhu heydrichiády v roce 1942 zřízeno nacistické popraviště, ve kterém bylo popraveno 194 osob včetně dospělých obyvatel obce Ležáky a podporovatelů výsadku Silver A.