Konzervatoř Pardubice letos slaví 45 let od svého založení a je jedinou střední krajskou školou, která nabízí hudební vzdělání. Její absolventi nacházejí uplatnění i na světových scénách. Nyní konzervatoř potřebuje výraznější obměnu hudebních nástrojů. Hejtman Martin Netolický přislíbil v příštím roce uvolnění 15 milionů korun.

Konzervatoř v Pardubicích byla založena v roce 1978 významným českými muzikanty, varhaníkem Václavem Rabasem a pěvcem Miloslavem Stříteským. Mezi absolventy školy se řadí významné osobnosti českého hudebního života.

 „Po řadě jednání jsme se rozhodli dát naší škole k jejímu výročí dárek v podobě příslibu větší obměny a modernizace hudebních nástrojů, které slouží nejen ke koncertní, ale především výukové činnosti," uvedl hejtman Martin Netolický. „Konzervatoř se pravidelně snaží nástroje repasovat a obměňovat, ale nyní cítíme potřebu výraznější finanční podpory,“ dodal hejtman.

Jedná se například o pořízení koncertních křídel, klavírů pro výuku, zakázkových smyčcových nástrojů, doplnění fundusu klasické kytary, akordeonů, dechových a bicích nástrojů. „V rámci úprav krajského rozpočtu po zapojení předpokládaného zvýšeného inkasa daní v únoru příštího roku bychom pro tyto potřeby chtěli uvolnit 15 milionů korun,“ upřesnil hejtman Netolický.

Vánočně vyzdobený trolejbus v Pardubicích
Vánoční trolejbusy vyjedou do pardubických ulic už v pátek

Na Konzervatoři Pardubice studuje průměrně do 180 žáků na denním studiu a asi 70 uchazečů ve formě externího studia. Výuku zajišťuje přes 70 pedagogů včetně externích spolupracovníků - předních sólistů a členů profesionálních orchestrů.