Součástí Souboru lidových staveb Vysočina jsou kromě známého skanzenu na Veselém Kopci také budovy vhlinecké lokalitě Betlém a několik dalších staveb vokolních obcích. Vsoučasné době je správcem souboru Národní památkový ústav.

 

„Pardubický kraj požádal o převod památek, protože má jinou představu o způsobu jejich provozování a využití. Památkový ústav je dlouhodobě podfinancován, což skanzen omezuje vrozvoji jeho aktivit. Nejsou např. peníze na zaplacení jazykově vybavených průvodců. Přitom Veselý Kopec je s80 tisíci návštěvníky nejnavštěvovanější památkou vPardubickém kraji,“ řekl radní Pardubického kraje zodpovědný za cestovní ruch Miloslav Macela stím, že kraj ponechá všechny souborem vydělané finanční prostředky vrozpočtu této nové krajské organizace. Tím umožní rozšíření služeb a zvýšení počtu pořádaných akcí. Skanzen se navíc převodem pod kraj dostane do okruhu možných žadatelů o evropské peníze.

 

„První co mne napadá křešení zevropských peněz, je problém parkování,“ dodal Macela.