Nejčastěji se lidé ptali na roušky a dezinfekční prostředky. "Řada volajících sháněla kontakty na lékaře, jiní řešili problémy spojené s vyzvedáváním léků či zajišťováním obědů nebo běžných nákupů, často se jednalo o dotazy týkající se základních životních potřeb," uvedla Iveta Koubková z tiskového úseku pardubického magistrátu. Pracovnice oddělení však zodpovídaly také otázky spojené s možností čerpání sociálních dávek či provozem Senior taxi v době koronavirové krize.

Radnice spustila informační linku 17. března, přičemž v provozu byla každý všední den v době od 7:00 do 16:00 hodin. Obsluhovalo ji celkem osm pracovnic oddělení sociálních služeb a prevence Magistrátu města Pardubic. Pátek 15. května je posledním dnem, kdy bude možné se na linku dovolat.